Zarządzenie nr 230/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 13 grudnia 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 230/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 13 grudnia 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.


Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r. zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.723.184,03 zł., w tym:
1) dochody bieżące 21.454.365,44 zł,
2) dochody majątkowe – 1.268.818,59 zł.
 
§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.470.020,51 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 19.017.403,34 zł,
2) wydatki majątkowe 3. 452.617.17 zł.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 230/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 13 grudnia 2022 r. (451kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (16 grudnia 2022, 09:30:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312