Zarządzenie nr 229/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 5 grudnia 2022w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 229/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 grudnia 2022


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Działając na podstawie:  art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 172, ze zm.) oraz § 19 ust. 1 uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 roku, poz. 1476), zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:
- Pani Ewa Belczyk - Milc - Radna,
- Pan  Wiesław Komar - Radny,
- Pan Dawid Karzólewski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach,
- Pani Iwona Kmita - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach,
- Pani Izabela Dembińska - Pracownik Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 2.
Społeczna Komisja mieszkaniowa działa w trybie określonym w: a. ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1182, ze zm.) b. uchwale Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 roku, poz. 1476).
 
§ 3.
Postanawia Się uchylić zarządzenie nr 105/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 229/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 5 grudnia 2022 r. (163kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (6 grudnia 2022, 12:49:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343