Zarządzenie nr 227/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 30 listopada 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 227/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 listopada 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r.  zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.700.156,99 zł., w tym:
1) dochody bieżące 21.431.338,40 zł,
2) dochody majątkowe – 1.268.818,59 zł.
 
§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.446.993,47 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 18.994.376,30 zł,
2) wydatki majątkowe 3. 452.617.17 zł.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 227/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 listopada 2022 r. (286kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (5 grudnia 2022, 12:49:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148