Zarządzenie nr 226/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 22 listopada 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 226/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 22 listopada 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.453.762,47, w tym:
1) wydatki bieżące 19.001.145,30 zł,
2) wydatki majątkowe 3.452.617,17 zł.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 226/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 22 listopada 2022 r. (215kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (25 listopada 2022, 13:08:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364