Zarządzenie nr 225/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 22 listopada 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 225/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 22 listopada 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r. oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236.) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.706.925,99 zł., w tym:
1) dochody bieżące 21.438.107,40 zł,
2) dochody majątkowe – 1.268.818,59 zł.

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.453.762,47 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 19. 001.145,30 zł,
2) wydatki majątkowe 3. 452.617.17 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 225/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 22 listopada 2022 r. (443kB) pdf

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (25 listopada 2022, 11:43:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178