Zarządzenie nr 224/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 3 listopada 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 224/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 3 listopada 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.977.321,66 zł., w tym:
1) dochody bieżące 21.138.503,07 zł,
2) dochody majątkowe – 1.838.818,59 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.687.269,43 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 18.494.637,97 zł,
2) wydatki majątkowe 4.192.631,46 zł.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski
Zarządzenie Nr 224/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 03 listopada 2022 r. (398kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (4 listopada 2022, 12:13:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367