Zarządzenie nr 223/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 27 października 2022w sprawie nabycia przez Gminę Lubniewice, od osób fizycznych, do zasobu komunalnego niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na drogi gminne

Zarządzenie nr 223/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 27 października 2022


w sprawie nabycia przez Gminę Lubniewice, od osób fizycznych, do zasobu komunalnego niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na drogi gminne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 556 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/224/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości narzecz Gminy Lubniewice i Uchwały nr XXXVI/225/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Lubniewice,

zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nabyć nieodpłatnie od osób fizycznych, do zasobu mienia komunalnego gminy Lubniewice, niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 839/17 w obrębie Lubniewice, o powierzchni 0,00592 ha z przeznaczeniem na drogę gminną. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GW1U/27904/9.

§ 2.
Nabyć nieodpłatnie od osób fizycznych do zasobu mienia komunalnego gminy Lubniewice niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 839/18 w obrębie Lubniewice, o powierzchni 0,1185 ha z przeznaczeniem na drogę gminną. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GW1U/27705/4.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 223/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 27 października 2022 r. (162kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (4 listopada 2022, 12:07:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191