Zarządzenie nr 222/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 20 października 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 222/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 20 października 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 222 ust.4 ,art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.417.771,86 zł., w tym:
1) dochody bieżące 20.578.953,27 zł,
2) dochody majątkowe 1.838.818,59 zł.
 
§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.052.719,63 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 17.935.088,17 zł,
2) wydatki majątkowe 4.117.631,46zł.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 222/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 20 października 2022 r. (417kB) pdf  

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 października 2022, 13:59:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382