Zarządzenie nr 220/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 6 października 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 220/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 6 października 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.


Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 21.721.278,36, w tym:
1) wydatki bieżące 17.675.983,90 zł,
2) wydatki majątkowe 4.045.294,46 zł.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 220/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 06 października 2022 r. (323kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (7 października 2022, 11:09:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421