Zarządzenie nr 217/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 30 sierpnia 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 217/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 sierpnia 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 222 ust.4 ,art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18.034.166,62 zł., w tym:
1) dochody bieżące 16.216.218,03 zł,
2) dochody majątkowe – 1.817.948,59 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 19.803.338,84 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 16.056.944,07 zł,
2) wydatki majątkowe 3.746.394,77 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 217/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 sierpnia 2022 r. (586kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 września 2022, 14:55:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226