Zarządzenie nr 215/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 1 sierpnia 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 215/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 sierpnia 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 222 ust.4 ,art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 17.959.839,49 zł, w tym:
1) dochody bieżące 16.141.890,90 zł,
2) dochody majątkowe – 1.817.948,59 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 19.729.011,71 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 15.982.616,94 zł,
2) wydatki majątkowe 3.746.394,77zł.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 215/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 1 sierpnia 2022 r. (743kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 sierpnia 2022, 13:59:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433