Zarządzenie nr 212/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 26 lipca 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 212/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 26 lipca 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, § 9a Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 19.712.018,84 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 15.965.624,07 zł,
2) wydatki majątkowe 3.746.394,77 zł.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
z up. Burmistrza Lubniewic
     Zastępca Burmistrza
       Bartosz Jankowski
 

Zarządzenie Nr 212/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 26 lipca 2022 r. (274kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 sierpnia 2022, 10:03:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396