Zarządzenie nr 207/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 30 czerwca 2022w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035.

Zarządzenie nr 207/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 czerwca 2022


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035.

Na podstawie art. 226, 227, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
W Uchwale XXXII/201/2021 Rady Gminy Lubniewice z dnia 21.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035  wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1– Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2022-2035, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.  Załącznik nr 3- Objaśnienia przyjętych wartości , otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 207/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 czerwca 2022 r. (1433kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 lipca 2022, 15:14:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351