Zarządzenie nr 202/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 25 maja 2022w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

Zarządzenie nr 202/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 25 maja 2022


w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

Na podstawie Na podstawie art. 30, ust.2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  z 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz  §10 statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/179/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Lubniewicach zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Do czasu wydania decyzji Krajowej Rady Bibliotecznej w sprawie połączenia jednostek i dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych, z dniem 27 maja 2022 r.  powołuję Panią Martę Rusakiewicz na stanowisko: pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach, w wymiarze ½ etatu.

§ 2. 
1. Powołanie, o którym mowa w §1 jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy.
2. Pozostałe warunki zatrudnienia zostaną określone odrębnym pismem.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2022 r.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 202/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 25 maja 2022 r. (169kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 maja 2022, 15:44:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283