Zarządzenie nr 201/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 25 maja 2022w sprawie zmiany czasu pracy Kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 201/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 25 maja 2022


w sprawie zmiany czasu pracy Kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz  zarządzenia nr 21/2011 Burmistrza Lubniewic z dnia 20 czerwca 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 
Na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach, zmieniam wymiar czasu pracy dla Kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice do ½ etatu.

§ 2. 
Zmiany dotyczące warunków zatrudnienia zostaną określone odrębnym pismem.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2022 r.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 201/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 25 maja 2022 r. (162kB) pdfmetryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 maja 2022, 15:42:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284