Zarządzenie nr 193/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 5 kwietnia 2022zmieniające Zarządzenie nr 186/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Zarządzenie nr 193/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 kwietnia 2022


zmieniające Zarządzenie nr 186/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559), zarządza się, co następuje:

§ 1. 
W zarządzeniu nr 186/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 25 lutego 2022 roku zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie:
„Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.”.

§ 2. 
Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3. 
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 193/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 5 kwietnia 2022 r. (118kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 kwietnia 2022, 08:42:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174