Zarządzenie nr 190/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 10 marca 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 190/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 marca 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 
W Zarządzeniu nr 189/2022 z dnia 10.03.2022r. dodaje § 2 w brzmieniu: „§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia”.

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 190/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 marca 2022 r. (113kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 marca 2022, 14:16:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130