Zarządzenie nr 187/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 28 lutego 2022w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Zarządzenie nr 187/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 lutego 2022


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.577.849,20 zł, w tym:
1) dochody bieżące 14.006.350,61 zł,
2) dochody majątkowe – 1.571.498,59 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.029.021,19 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 13.724.436,64 zł,
2) wydatki majątkowe 2.304.584,55 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 187/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 28 lutego 2022 r. (633kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 marca 2022, 13:55:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173