Zarządzenie nr 185/2022Burmistrza Lubniewicz dnia 9 lutego 2022w sprawie określenia stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 185/2022
Burmistrza Lubniewic
z dnia 9 lutego 2022


w sprawie określenia stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.172 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w zw. z Uchwałą nr XXXII/196/2021 Rady Miejskiej w  Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i  Gminy Lubniewice na lata 2022—2026” zarządzam co następuje:

§ 1. 
1. W lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustalam stawkę bazowa czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 7,00 złotych.
2. W lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustalam stawkę czynszu za 1m² lokalu wysokości 50% stawki bazowej czynszu tj. 3,50 złotych.

§ 2. 
Wysokość czynszu w lokalach należących do gminy oblicza się indywidualnie na podstawie stawki bazowej określonej w §1 z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających czynsz określonych w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkalnym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2022-2026”.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.


  Burmistrz Lubniewic
  Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 185/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 9 lutego 2022 r. (121kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2022, 10:06:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148