Zarządzenie nr 178/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 27 grudnia 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 178/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 27 grudnia 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 9 ust. 2 Uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.866.407,26 zł, w tym:
1) dochody bieżące 16.128.607,26 zł,
2) dochody majątkowe – 737.800,00 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 18.003.915,91 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 15.153.765,68 zł,
2) wydatki majątkowe 2.850.150,23 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 178/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 27 grudnia 2021 r. (324kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2021, 08:13:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435