Zarządzenie nr 175/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 1 grudnia 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 175/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 grudnia 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.796.407,26 zł, w tym:
1) dochody bieżące 16.058.607,26 zł,
2) dochody majątkowe – 737.800,00 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.812.431,35 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 15.054.965,68 zł,
2) wydatki majątkowe 2.757.465,67 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 175/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 1 grudnia 2021 r. (169kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 grudnia 2021, 12:01:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 478