Zarządzenie nr 73/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 8 sierpnia 2012w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach na rok szkolny 2012/2013”

Zarządzenie nr 73/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 8 sierpnia 2012


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach na rok szkolny 2012/2013”

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 
z a r z ą d z a m , co następuje:
 
§ 1
Powołuję się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie:  „Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach na rok szkolny 2012/2013”.
 
Ustala się skład komisji przetargowej:
Przewodniczący – Waldemar Gatzka
Sekretarz – Dawid Karzólewski
Członek – Katarzyna Szczepańska
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu zamówień publicznych, inwestycji i budownictwa
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (9 października 2012, 12:13:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1915