Zarządzenie nr 166/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 26 października 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 166/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 26 października 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.740.747,25 zł, w tym:
1) dochody bieżące 16.002.447,25 zł,
2) dochody majątkowe – 738.300,00 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.826.700,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 15.042.334,33 zł,
2) wydatki majątkowe 2.784.365,67 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 166/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 26 października 2021 r. (254kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 października 2021, 11:31:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345