Zarządzenie nr 163/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 19 października 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 163/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 października 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.683.209,02 zł, w tym:
1) dochody bieżące 15.944.909,02 zł,
2) dochody majątkowe – 738.300,00 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.769.161,77 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 14.974.248,80 zł,
2) wydatki majątkowe 2.794.912,97 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław SosnowskiZarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 19 października 2021 r. (283kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 października 2021, 11:07:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460