Zarządzenie nr 162/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 15 października 2021w sprawie wprowadzenia zmian regulaminowych w zasadach wędkowania obowiązujących na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Zarządzenie nr 162/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 15 października 2021


w sprawie wprowadzenia zmian regulaminowych w zasadach wędkowania obowiązujących na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz punktu 12 i 18 Regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze „Lubiąż” w Lubniewicach (Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 5 marca 2019 r., zarządza się co następuje:

§ 1. 
1. Wprowadza się całkowity zakaz zabierania ryb drapieżnych od dnia 19 października 2021 r. do dnia 02 listopada 2021 r.,
2. Wprowadza się całkowity zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz filet rybny od dnia 19 października 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

§ 
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 15 października 2021 r. (158kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 października 2021, 08:14:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419