Zarządzenie nr 161/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 30 września 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 161/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 września 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.657.079,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące 15.918.779,11 zł,
2) dochody majątkowe – 738.300,00 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.743.031,86 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 14.950.877,19 zł,
2) wydatki majątkowe 2.792.154,67 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 września 2021 r. (258kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 października 2021, 14:10:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410