Zarządzenie nr 158/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 11 sierpnia 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 158/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 11 sierpnia 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Uchyla się zarządzenie nr 155/2021 r. Burmistrza Lubniewic z dnia 10.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 158/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 11 sierpnia 2021 r. (141kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 sierpnia 2021, 11:55:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117