Zarządzenie nr 154/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 30 lipca 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 154/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 lipca 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.849.390,72 zł, w tym:
1) dochody bieżące 15.710.590,72zł,
2) dochody majątkowe – 138.800,00 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.313.909,17 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 14.997.874,11 zł,
2) wydatki majątkowe 2.316.035,06 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

Zarządzenie Nr 154/2021 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 lipca 2021 r. (252kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 sierpnia 2021, 11:45:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85