Zarządzenie nr 68/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 23 lipca 2012w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie nr 68/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 23 lipca 2012


w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1
1. Ustanawiam Panią Katarzynę Szczepańską pełniącą funkcję Zastępcy Burmistrza Lubniewic Pełnomocnikiem do Spraw Wyborów zwanego dalej Urzędnikiem  Wyborczym  dla  Gminy Lubniewice.
 
§2
1. Zakres zadań i uprawnień Pełnomocnika do Spraw Wyborów określa porozumienie w sprawie współdziałania Urzędnika Wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie.
2. Niniejsze ustanowienie Urzędnika Wyborczego ma zastosowanie do wykonywania zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referendach.
 
§3
Traci moc Zarządzenie  Burmistrza Lubniewic Nr 49/2011  z dnia  20.12.2011 r. w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego w Gminie Lubniewice oraz udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referentów.
 
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (9 października 2012, 11:44:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1848