Zarządzenie nr 130/2021Burmistrza Lubniewicz dnia 10 lutego 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 130/2021
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.700.639,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 15.561.839,00 zł,
2) dochody majątkowe – 138.800,00 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.626.510,45 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.857.270,73 zł,
2) wydatki majątkowe – 1.769.239,72 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                   Burmistrz Lubniewic
                                                                                   Radosław Sosnowski
Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Lubniewic w sprawie zmiany uchwały budżetowej (302kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2021, 16:20:09)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (17 lutego 2021, 10:12:34)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147