Zarządzenie nr 126/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 126/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 ust. 2, Uchwały nr XVII/96/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 r., zarządzam co następuje: 

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.112.190,87 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące – 15.076.040,87 zł, 
2) wydatki majątkowe –  36.150,00 zł. 

§ 3. 
Uchyla się Zarządzenie nr 125/2020 z dnia 30.12.2020 r. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 grudnia 2020 r. (213kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2021, 09:46:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 514