Zarządzenie nr 124/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 28 grudnia 2020zmieniające Zarządzenie nr 12/2019 w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach

Zarządzenie nr 124/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 grudnia 2020


zmieniające Zarządzenie nr 12/2019 w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), zarządza się, co następuje: w zarządzeniu nr 12/2019 z dnia 5 marca 2019 roku wprowadza się zmianę: 

§ 1.  
§ 1. pkt 3 otrzymuje brzmienie: Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie prowadzona będzie w następujących punktach: 
a) Kasa Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, tel. 95 755 70 52, adres e–mail: urzad@lubniewice.pl; 
b) Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań Lubniewice”, ul. Spacerowa 20, tel. 533 350 400, adres
e – mail: kontakt@przystanlubniewice.pl; 
c) Anna Maslej Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Nikola”,Plac Kasztanowy 2, 69-210 Lubniewice, tel. 507 103 193; 
d) Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy „Magic Camping", ul. Leśna 1, 69-210 Lubniewice, tel. 732 913 191, adres e – mail: info@magiccamping.pl. 

§ 2. 
Traci moc Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 9 maja 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 5 marca 2019 roku, w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach, zmienione zarządzeniem nr 29/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 9 maja 2019 r. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.


                                                                                  Burmistrz Lubniewic
                                                                                  Radosław SosnowskiZarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 28 grudnia 2020 r. (104kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 grudnia 2020, 13:38:38)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 grudnia 2020, 08:26:50)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 700