Zarządzenie nr 123/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 28 grudnia 2020w sprawie całkowitego zakazu połowu ryb drapieżnych na czas określony na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Zarządzenie nr 123/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 grudnia 2020


w sprawie całkowitego zakazu połowu ryb drapieżnych na czas określony na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz pkt 17 regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach (załącznik do zarządzenia nr 12/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 5 marca 2019 roku) zarządza się co następuje: 

§ 1. 
Zakazuje się połowu ryb drapieżnych metodą spinningową oraz metodą na żywą i martwą rybkę w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku. 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.


                                                                                        Burmistrz Lubniewic
                                                                                        Radosław SosnowskiZarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 28 grudnia 2020 r. (96kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 grudnia 2020, 13:13:13)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 grudnia 2020, 08:27:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 483