Zarządzenie nr 120ABurmistrza Lubniewicz dnia 30 listopada 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 120A
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 listopada 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §9 ust. 2 Uchwały nr XVII/96/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 r., zarządzam co następuje: 

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.866.761,38 zł, w tym: 
1) dochody bieżące – 15.733.456,38 zł, 
2) dochody majątkowe – 133.305,00 zł. 

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.349.190,87 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące – 15.313.040,87 zł, 
2) wydatki majątkowe – 36.150,00 zł. 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                    Burmistrz Lubniewic
                                                                                    Radosław Sosnowski


Zarządzenie Nr 120A/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 listopada 2020 r. (297kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (4 grudnia 2020, 08:28:18)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 grudnia 2020, 08:40:39)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 366