Zarządzenie nr 120/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 24 listopada 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 120/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 24 listopada 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §9 ust. 2 Uchwały nr XVII/96/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.834.261,38 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 15.700.956,38 zł,
2) dochody majątkowe – 133.305,00 zł.

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.316.690,87zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 15.280.540,87 zł,
2) wydatki majątkowe – 36.150,00 zł.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                               Radosław Sosnowski
                                                                                Burmistrz Lubniewic


Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 24 listopada 2020 r. (329kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 listopada 2020, 15:31:38)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 grudnia 2020, 08:39:55)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 378