Zarządzenie nr 112/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 30 września 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 112/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 września 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §9 ust. 2 Uchwały nr XVII/96/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 r., zarządzam co następuje: 

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.627.380,74 zł, w tym: 
1) dochody bieżące – 15.498.380,74 zł, 
2) dochody majątkowe – 129.000,00 zł. 

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.080.498,66 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące – 15.048.653,66 zł, 
2) wydatki majątkowe – 31.845,00 zł. 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 września 2020 r. (258kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 października 2020, 12:18:39)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 grudnia 2020, 08:34:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 422