Zarządzenie nr 96/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 7 sierpnia 2020w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej murowanym budynkiem byłego przedszkola oraz murowanym budynkiem garażu, przy ul. Zamkowej nr 4, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 32, w obrębie Lubniewice, w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie nr 96/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 sierpnia 2020


w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej murowanym budynkiem byłego przedszkola oraz murowanym budynkiem garażu, przy ul. Zamkowej nr 4, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 32, w obrębie Lubniewice, w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami ) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Odwołuję ustny przetarg nieograniczony wyznaczony na dzień 26 sierpnia godz. 10:00 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej murowanym budynkiem byłego przedszkola oraz murowanym budynkiem garażu, przy ul. Zamkowej nr 4, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 32, w obrębie Lubniewice. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr GW1U/00028387/5.
Przyczyną odwołania  przetargu  są  ujawnione  okoliczności uniemożliwiające sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości w wyznaczonym terminie, tj. organ omyłkowo podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na okres krótszy niż wynikający § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami).
 
§ 2.
Treść ogłoszenia o odwołaniu przetargu podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu, w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 sierpnia 2020, 13:27:44)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (7 sierpnia 2020, 13:43:29)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 128