Zarządzenie nr 72/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 31 lipca 2012w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 72/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 lipca 2012


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 5.000 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym: 
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.000 zł

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 5.000 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym: 
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł

§ 3. 
Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach działów, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (9kB) excel

 

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 sierpnia 2012, 08:01:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1734