Zarządzenie nr 82/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 7 maja 2020w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu marki Chevrolet Custom Deluxe

Zarządzenie nr 82/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 maja 2020


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu marki Chevrolet Custom Deluxe

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) zarządzam, co następuje. 
 
§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży samochód marki Chevrolet Custom Deluxe, nr identyfikacyjny VIN 1GBJK33M3FS120696, stanowiący własność Gminy Lubniewice.
2. Sprzedaż zostanie dokonana na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego licytacyjnego.
 
§ 2
1. Stała komisja przetargowa do przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice, została powołana Zarządzeniem Nr 79/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 6 maja 2020 r.
2. Regulamin przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Lubniewice stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubniewic Nr 259/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 maja 2020, 07:48:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118