Zarządzenie nr 75/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 8 kwietnia 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 75/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 8 kwietnia 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.  222 pkt. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §9 ust. 2 Uchwały nr XVII/96/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.808.667,99 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.806.822,99 zł
2) Wydatki majątkowe – 1.845,00 zł

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (84kB) pdf

Uzasadnienie do zarządzenia (31kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 kwietnia 2020, 08:08:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93