Zarządzenie nr 13/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 5 marca 2019w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne

Zarządzenie nr 13/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 marca 2019


w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 395 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadzam instrukcję sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Lubniewice, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
2.
Wprowadzam wykaz jednostek organizacyjnych, które zobowiązane są do sporządzania sprawozdania  finansowego zgodnie z jednolitymi zasadami zarządzenia.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Lubniewice oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 
§ 4.
Przepisy niniejszego zarządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod pisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (97kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (33kB) pdf

Tabela 1 (334kB) pdf

Tabela 2 (391kB) pdf

Tabela 3 (287kB) pdf

Tabela 4 (324kB) pdf

Tabela 5 (431kB) pdf

Tabela 6 (329kB) pdf

Tabela 7 (280kB) pdf

Tabela 8 (251kB) pdf

Tabela 9 (102kB) pdf

Tabela 10 (87kB) pdf

Tabela 11 (130kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 marca 2020, 09:28:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143