Zarządzenie nr 62/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 10 stycznia 2020w sprawie sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie nr 62/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 stycznia 2020


w sprawie sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powołuję na Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Panią Magdalenę Nowacką.
 
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (14 stycznia 2020, 08:56:06)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 stycznia 2020, 11:06:59)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 232