Zarządzenie nr 58/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 58/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.  222 pkt. 4, 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust.2, Uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków oraz podziału rezerwy ogólnej, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.529.390,47 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.924.168,45 zł
2) Wydatki majątkowe – 2.605.222,02 zł

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (101kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 stycznia 2020, 15:21:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 736