Zarządzenie nr 57/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 30 grudnia 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 57/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.529.390,47 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.920.948,45 zł
2) Wydatki majątkowe – 2.608.442,02 zł

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (94kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 stycznia 2020, 15:05:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524