Zarządzenie nr 56/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 19 grudnia 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 56/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust.2, Uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 31,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31,00 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 31,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31,00 zł,

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 17.890.871,80 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 16.141.193,31 zł,
2) dochody majątkowe – 1.749.678,49 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.701.184,44 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.863.447,70 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.837.736,74 zł.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (126kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (81kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2019, 09:37:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774