Zarządzenie nr 53/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 2 grudnia 2019w sprawie czasowego zakazu połowu ryb z jednostek pływających na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Zarządzenie nr 53/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 2 grudnia 2019


w sprawie czasowego zakazu połowu ryb z jednostek pływających na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz pkt. 18 regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach (załącznik do zarządzenia nr 12/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 5 marca 2019 roku) zarządza się co następuje:
 
§ 1
zakazuje się połowu ryb z jednostek pływających, w okresie od 02 grudnia 2019 roku do 07 grudnia 2019 roku włącznie.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 2 grudnia 2019 r. (260kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 grudnia 2019, 12:19:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718