Zarządzenie nr 50/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 23 października 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 50/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 23 października 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.726.492,66 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.142.130,74 zł
2) Wydatki majątkowe – 2.584.361,92 zł

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (83kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 października 2019, 14:47:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485