Zarządzenie nr 43/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 28 sierpnia 2019w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lubniewicach

Zarządzenie nr 43/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 sierpnia 2019


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1
Powierzam Pani Renacie Kaczmarek stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach na okres od 1 września 2019 roku  do  31 sierpnia  2024 roku.
 
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy Lubniewice.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 sierpnia 2019, 13:12:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 745