Zarządzenie nr 41/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 19 sierpnia 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 41/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 sierpnia 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust.2, Uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o  70.011,35 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.085,50 zł
     - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.925,85 zł

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 70.011,35 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.085,50 zł
     - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.925,85 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.140.892,71 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13.955.661,22 zł,
2) dochody majątkowe – 2.185.231,49 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.039.892,91 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.455.530,99 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.584.361,92 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (148kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (96kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 sierpnia 2019, 14:18:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 707