Zarządzenie nr 40/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 31 lipca 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 40/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 lipca 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o  26.194,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.194,00 zł

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 26.194,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.194,00 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.070.881,36 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13.892.575,72 zł,
2) dochody majątkowe – 2.178.305,64 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.969.881,56, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.392.445,49 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.577.436,07 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (131kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (77kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 sierpnia 2019, 14:15:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574